ДОПК

 • Днес разглеждаме много важната тема за законовите срокове в производството по реализиране на административнонаказателна отговорност при издаване на АУАН и наказателно постановление. Обръщаме внимание и на давностните срокове при съобразяване на разликите между глоби и имуществени санкции.

  Прочети
 • В този блогпост обръщаме внимание на практиката на НАП да изпраща по електронен път покани за съставяне на АУАН. Тази практика е незаконосъобразна, тъй като противоречи на предвидения в ЗАНН ред и може да доведе до незаконосъобразност на цялата процедура по налагане на административно наказание.

  Прочети
 • Темата на днешния блогпост е АУАН от НАП за неподадена ДДС декларация по чл. 125 от ЗДДС. Обясняваме кога е налице нарушение при неподадена в срок декларация, какви са санкциите и кои са най-адекватните средства за защита.

  Прочети
 • Произход на парични средства трябва да се доказва при ревизия или насрещна проверка от НАП. По-често това се налага при ревизия на физически лица. В този блогпост обясняваме основните проблеми в ситуации, в които е необходимо да се доказват приходи или наличие на парични средства.

  Прочети
 • Ако не сте подали в срок годишния финансов отчет на своята фирма за 2019 г., има много висок риск НАП да Ви потърси за издаване на акт за установяване на административно нарушение. В този блогпост ще обясним какво обикновено съветваме нашите клиенти да правят в такава ситуация.

  Прочети