Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Как се ползват данъчни облекчения за дарения?

By |2021-12-17T14:03:26+03:0017/12/2021|Данъци, ЗДДФЛ|

Дойде време за коледен пост в нашия блог. И, тъй като данъците са възможно най-непразничната тема, подбираме все пак приятната такава за данъчни облекчения за дарения.

Коментарите са изключени за Как се ползват данъчни облекчения за дарения?

Данъчни облекчения за млади семейства

By |2021-11-17T14:58:20+03:0017/11/2021|Данъци, ЗДДФЛ|

Днешният блогпост най-накрая е на не толквоа суха тематика. Пишем за данъчните облекчения, които младите семейства могат да ползват при теглене на ипотечен кредит за жилище, както и за деца до 18-годишна възраст.

Коментарите са изключени за Данъчни облекчения за млади семейства

Данъчни облекчения за ремонт на жилище

By |2021-02-12T06:09:46+03:0012/02/2021|Данъци, ЗДДФЛ|

Считано от 01.01.2021, в ЗДДФЛ бяха въведени данъчни облекчения при на ремонт на жилище или извършване на подобрения в недвижим жилищен имот. Макар това право да не може да се упражни за разходи, реализирани през 2020 г., този материал може да бъде полезен, ако планирате ремонт през текущата 2021 г.

Данъчни облекчения при дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел

By |2021-02-03T07:55:10+03:0003/02/2021|Данъци, ЗДДФЛ, ЗКПО|

Дарения, направени в полза на юрдически лица с нестопанска цел в обществена полза, могат да послужат за намаляване на данъка по ЗКПО и ЗДДФЛ. В този материал обясняваме какви са условиеята за това и за какво е важно да внимавате.

Данък при източника за авторски и лицензионни възнаграждения

By |2022-06-15T13:21:57+03:0015/06/2022|Данъци, ДОПК, ЗКПО|

В тази статия разглеждаме правилата и процедурите за (1) удържане на данък при източника при плащане на авторски и лицензионни възнаграждения към чужда компания и (2) ползването на данъчен кредит в обратната хипотеза - удържан данък при източника в чужбина

Коментарите са изключени за Данък при източника за авторски и лицензионни възнаграждения

Облекчение за деца с данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022

By |2022-02-04T10:52:17+03:0004/02/2022|Данъци, ЗДДФЛ|

В този материал даваме основни указания за това как да попълните данъчната си декларация при ползване на облекчение за деца или деца с увреждания, включително и за възстановяване на данък от НАП

Коментарите са изключени за Облекчение за деца с данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022

Осигуровки и данъци за едноличен търговец

By |2022-01-25T15:57:06+03:0015/01/2022|Данъци, Осигуровки|

Регистрацията на едноличен търговец в днешно време е рядкост. Използваме този блогпост обаче да припомним, че дейността на едно физическо лице може да бъде търговска и без регистрация, особено в контекста на скорошните проверки на НАП.

Коментарите са изключени за Осигуровки и данъци за едноличен търговец

Принципи на данъчна оптимизация с офшорна компания

By |2021-08-17T12:19:47+03:0017/05/2021|Crypto, Данъци, ЗДДФЛ|

В този блогпост разказваме най-базовите неща за данъчната оптимизация с офшорна компания. Ако се чудите как някой спестява данци с регистрация на фирма в чужбина, този материал е добро място да започнете да изграждате знанията си.

Данъчни въпроси при дарение на вещи към ЮЛНЦ в обществена полза

By |2021-04-26T10:22:55+03:0026/04/2021|Данъци, ЗКПО|

В този материал изследваме следните въпроси, свързани с дарението на вещи към ЮЛНЦ: 1. Кога е налице дарение и кога спонсорство? 2. Какви са данъчните последици по всеки от тези договори? 3. Как се осчетоводява дарението на вещи по ЗДДС?