Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

9% данък при копаене на криптовалути

От /Публикувано: 17/08/2021/Категории: Crypto, Данъци/

Днес ще споделим една идея за данъчна оптимизация на дължимия данък при копаене на криптовалути. Тези, които следят блога на Tax Monkey, знаят, че крипто темите са ни слабост. Дори и преди сме писали за данъчните ефекти от копаенето. Този пък ще опитаме да обясним как да постигнете едва 9% данък при копаене. Започваме с едно кратко съдържание за навигация, а и за SEO на материала:

Стандартните данъци при копаене на крипто

Както вече стана дума, по темата сме писали и преди, затова тук ще направим едно сравнително кратко резюме. Има две основни хипотези на копаене на криптовалути, спрямо това какво е лицето, което извършва дейността:

  1. Копаене от физически лица;
  2. Копаене чрез фирма.

Данък при копаене на крипто от физически лица

Едно становище на НАП по въпроса за облагането на копаенето гласи, че копаенето на криптовалути е стопанска дейност. Доходите от такава дейност се облагат с данък от 15%, подобно на дейността на едноличните търговци. Един плюс на подобно тълкуване е, че приходите от дейността могат да бъдат намалени с разходите, свързани с нея, но често при копаенето това е незначително облекчение. Огромният недостатък е задължението за внасяне на осигуровки, свързани с упражняването на стопанска дейност, които често вдигат крайния разход дори неколкократно.

Становището на НАП според нас е фундаментално грешно. То не взема предвид изобщо естеството на копаенето като дейност. За щастие, становищата на НАП не са закони и, ако бъдат приложени, подлежат на съдебен контрол. Нашето мнение е, че дейността по копаене на криптовалути не следва да се счита за стопанска такава в огромната част от случаите. Напълно разумно, повечето хора декларират доходите си от копаене на крипто като такива от продажба на финансови активи. Това води до данък при копаене от 10%. Тук обаче не могат да бъдат приспаднати разходи за дейността, например сметки за ток, а също съществува и известна несигурност при спор с НАП.

Данък при копаене на крипто от фирми

Фирмите, за разлика от физическите лица, заплащат данък, не на база на приходите, а на реализираната печалба. Това е така нареченият корпоративен данък, за който също сме говорили преди. Важното е, че ефективно разходът, който крайният бенефициент на печалбата трябва да има предвид, е 14,5% (корпоративен данък и данък дивидент). Също така, регистрацията на фирма специално за копаене означава съобразяване и с поне минималните осигуровки за управителя на същата, което е допълнителен разход.

Недостатък на копаенето през фирма е, че ДДС-то на копачните машини не може да бъде възстановявано чрез данъчен кредит. Причината е, че същите се използват за производство на активи, доставките на които са освободени съгласно ЗДДС. Практика в това отношение има и на Съда на ЕС.

Как се постига 9% данък при копаене?

Необходими са ви поне едно физическо лице и една фирма. Физическото лице закупува необходимата копачна техника, но не я използва лично. Техниката се отдава под наем на фирма, която ще извършва копаенето на крипто. Фирмата, от своя страна, ще използва копачките по предназначение в своята дейност, което ще позволи и приспадане на разходи, например наем на помещение и разходи за електроенергия. По-голямата част от криптовалутите се изплащат като наем (в натура) на физическото лице или пък се продават директно и наемодателят получава наемна цена в лева. Остатъкът може да се използва чисто и просто, за да има икономическа логика за фирмата да извършва дейността.

9% данък при копаене на криптовалути

Какви са предимствата на една такава схема?

Предимствата на подобни отношения могат да бъдат разделени на три категории:

  1. Копаенето на криптовалути от фирма позволява приспадане на разходите, свързани с копаенето от окончателно облагаемия данъчен резултат.
  2. Физическото лице, което получава наем за машината, дължи ефективно 9% данък върху доходите си (10% данък общ доход, но намален с 10% нормативно признати разходи).
  3. Схемата е напълно законосъобразна предвид факта, че за фирмата също има икономическа логика (печалба) от сделката.

Известен недостатък може да бъде това, че доходите от наем се декларират на тримесечие и се дължи авансов данък. Също така, продължаващото инвестиране в нова копачна техника и отдаването й под наем може да бъде аргумент, че самата дейност по отдаване под наем на копачки вече се е превърнала в стопанска такава.

За какво трябва да се внимава при подобно уреждане на отношенията?

Когато две страни сключват дадена сделка единствено с цел избягване на данъчно облагане или намаляване на данъчната тежест, тази сделка може да не бъде “зачетена” от НАП като фиктивна. Важно е това да бъде избегнато, поради което следва да се направят следните стъпки:

  • Предметът на дейност на фирмата трябва да включва копаене на криптовалути.
  • Фирмата наемател и физическото лице не следва да бъдат свързани лица по смисъла на ДОПК.
  • Фирмата следва да задържа поне малка част от изкопаното, за да има за нея икономическа логика от сделката (да има печалба).

Не забравяйте, че екипът на Tax Monkey може да съдейства по всички въпроси, свързани с криптоданъци. Не се колебайте да се свържете с нас при необходимост.

Други статии от блога на Tax Monkey

Споменахме, че и преди сме писали по темата. Ето някои от по-релевантните ни материали:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Никола Пенчев се фокусира върху консултантската дейност на Tax Monkey. От него можете да очаквате да прочетете материали на всякаква тематика.

Свържете се с нас