Планиране и оптимизация на данъци за корпоративни клиенти

Данъчната тежест е едно то основните пера в бюджета на един бизнес и всяка фирма, било то малка или голяма, се стреми да намали размера на данъците, които плаща. Екипът на Tax Monkey може да Ви съдейства с цялостно планиране на Вашата данъчна политика или пък с анализ на конкретен казус. Винаги предлагаме напълно законосъобразни решения на нашите клиенти.

Цена на услугата: от 50.00 до 250.00 лв. (в зависимост от сложността на казуса)

Срокът за предоставяне на консултация зависи от самия казус, но обикновено отнема между 2 и 7 дни.

Как да заявите консултации на тема планиране и оптимизация на данъци:

  1. Попълвате формата за контакт на Tax Monkey;
  2. Екипът ни ще прегледа информацията и документите и ще се свърже с Вас при нужда от уточнение, както и за определяне на цена за услугата;
  3. Вие ще изберете дали да получите консултацията в писмен вид или в рамките на устна консултация в Zoom;
  4. За да се подготвим за консултацията, ще ни бъде необходим срок до няколко дни, за който ще Ви уведомим;
  5. Цената се плаща след консултацията.

Колкото по-подробна информация предоставите във формата, толкова по-лесно ще бъде за нас да се ориентираме в казуса. Примерни документи, които можете да качите са договори, фактури, протоколи и други.

Имате въпроси във връзка с услугата?

На линия сме да съдействаме на info@taxmonkey.bg или +359 887 345 666.

Защо да ползвате данъчна оптимизация от Tax Monkey?

  • Екипът на Tax Monkey има опит не само като консултани по данъчни въпроси, но и като предприемачи. Това позволява пряк поглед върху гледната точка на самия бизнес, а не просто фокусиране върху правните проблеми.

  • Навременната и законосъобразна данъчна оптимизация може да Ви спести много разходи и проблеми.

  • Работим бързо, но с внимание към детайла. Страем се да комуникираме с Вас по гъвкав начин, който да съответства на Вашите нужди и предпочитания.

  • Ние сме малка компания и дори услуги на тази малка стойност ни помагат да се развиваме. Това, че ни гласувате доверие, значи много за нас.

Често задавани въпроси във връзка с планиране и оптимизация на данъци

Разбира се. Оптимизацията на данъци не означва едиснтвено намаляване на техния размер. Ние приемаме като наше задължение да Ви посочим незаконосъобразни и рискови практики в данъчната политика на Вашия бизнес. Оптимизирането не е еквивалентно със заобикаляне не закона или укриване на данъци.

Можете и това би било едно чудесно решение, което да Ви позволи да придобиете конкретни познания за данъчните си разходи и възможности за оптимизация.

Най-често възможност за оптимизиране на разходите има по отношение на разходите на фирмата и свързаните с тях осигуровки и данъци. На следващо място идват възможностите за данъчни облекчения при наемане на служители, дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел, ранно деклариране и плащане на данъци, оптимизиране на безкасови парични потоци и други.

Можем да съдействаме и по въпроси, свързани с конкретна сделка или поредица от сделки, например при преобразуване на бизнеса или при сключването на рамкови договори. В такава ситуация можем да съобразим и нужда от бърз съвет с оглед бъдеща сделка.

Консултантската услуга включва преглед и анализ на текущото полжоение на Вашите данъци. Възможно е в рамката на процедурата да установим съществуването на договори, които следва да се прецизират или преподпишат за нуждите на данъчната оптимизация. Можем да дадем съвети за това или директно да се заемем с изготвянето на нови договори в рамките на допълнителна услуга.

Какво мога да очаквам от консултацията?

В рамките на консултацията можете очаквате екипът на Tax Monkey да разгледа конкретно поставени от Вас въпроси както и да излезе извън тях, когато това е за доброто на бизнеса Ви.

Примери от нашата практика

Идеята бе да среща клиенти с музикални изпълнители за изпълнение на конкретни проекти. С наша помощ клиентът структурира парични потоци посредством българско дружество. Предложихме вариант, който да позволява преминаването на средства през маркетплейса без възникването на задължение за плащане на осигуровки. Съдействахме за уреждане на авторските права по начин, който да е максимално удобен от гледна точка на декалрирането и плащане на данъци.

Желанието на компанията беше да увеличи своя капитал чрез привличане на съдружници. Екипът ни предложи най-удачният вариант за реална инвестиция в капитала при минимален разход от гледна точка на данъци по сделката на дружеството.