Ако имате въпрос по статията, може да се свържете с нас на: info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

info@taxmonkey.bg / +359 887 345 666

Доходи от Etsy – данъци и осигуровки

От /Публикувано: 07/02/2023/Категории: Данъци, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуровки/

Etsy е уебсайт за електронна търговия от категорията на т.нар. marketplaces. Това са места, където срещу определена комисионна можете да предлагате вещи за продан. В случая, основно това са антики и ръчно изработени продукти. На Etsy могат да бъдат предлагани и на т.нар. digital products. Те обаче ще са предмет на друга статия. Ако започнете да получавате регулярни доходи от Etsy, на дневен ред излиза въпроса за данъците и осигуровките.

В този пост ще се съсредоточим върху доходите от Etsy от продажбата на вещи в САЩ:

Търговец ли съм, ако продавам в Etsy?

Доходите от Etsy представляват доходи от онлайн продажби. Вече сме разглеждали въпроса в тази наша статия. Препоръчваме Ви я да прочетете внимателно и да разглеждате тази статия като нейно допълнение.

Накратко, ако извършвате по занятие продажба на стоки собствено производство или такива, закупени с цел продажба, Вие сте търговец.

Какво означава по занятие? Трудно е да се даде конкретен отговор. Ако дейността Ви е относително трайна и получавате доходи в размер около минималната работна заплата, то по-скоро става дума за дейност по занятие.

Щом като дейността е търговска, законните варианти да я извършвате са два. Да бъдете едноличен търговец или да регистрирате търговско дружество.

Едноличен търговец или търговско дружество?

Фигурата на едноличния търговец се използва все по-рядко и по-рядко. Когато става дума за онлайн търговия, тя не предлага особени ползи пред дружеството.

Учредяването на търговско дружество става бързо и лесно, а изискването за минимален капитал е по-скоро формалност (2 лв.). По тази причина, това е по-често срещаният вариант.

Мога ли да започна без никакъв вид регистрация?

Ако дейността Ви не може да се определи като търговска, можете да започнете да извършвате дейността неформално. Това би било полезно, ако просто искате да „опипате почвата“. Напълно възможно е обаче още от самото начало да подходите професионално към търговията в Etsy. Това означава, че дейността ще е търговска още от самото начало.

Така например, ако в свободно си време ушиете няколко рокли със собствен труд и решите да ги предложите за продажба, не можем да говорим за търговска дейност.

Ако обаче купите голямо количество платове и с помощта на дизайнер и шивачка започнете да бълвате продукция, то без съмнение става дума за търговска дейност.

Важно! От момента, когато дейността Ви се превърне в търговска, Вие сте едноличен търговец. Регистрацията е задължителна, но тя е само следствие от придобиването на качеството.

Какви данъци трябва да плащам, ако имам доходи от Etsy?

Търговията с клиенти в САЩ неминуемо води до усложнения, свързани с данъчното облагане в повече от една държава. Etsy са се постарали данъчното облагане на чуждестранни лица да бъде лесно. Основните моменти, свързани с данъчното облагане, които трябва да имате предвид, са следните:

Печалба и дивиденти

Ако сте решили да продавате в Etsy като едноличен търговец, данъкът за дейността Ви ще е 15% от печалбата. Печалбата представлява положителен финансов резултат между приходите и разходите, свързани с дейността. Печалбата се определя за цялата календарна година. Важно е да разграничавате тези приходи и разходи, които правите във връзка с търговията, и всички останали.

Ако сте избрали да регистрирате търговско дружество, то дължи корпоративен данък. Той отново се определя на годишна база и представлява положителен финансов резултат между приходи и разходи. Корпоративният данък обаче е в размер на 10%.

Освен това, най-вероятно дружеството ще разпредели дивидент на собствениците/собственика на капитала. Върху дивидента също се дължи данък, който е в размер на 5%.

Трябва ли да се регистрирам по ЗДДС?

Възможността да продавате на маркетплейса представлява услуга, която Etsy Ви предоставя. Българските физически физически и юридически лица получават тази услуга от Etsy Ирландия. Това означава, чл. 97а ЗДДС (услуга между две лица в ЕС) намира приложение в случая. От което пък следва, че трябва да се регистрирате по ЗДДС, независимо дали сте едноличен търговец, или продавате чрез търговско дружество.

Регистрацията не означава задължително, че трябва да начислявате или плащате ДДС:

  1. По отношение на услугите, които получавате, се прилага механизмът за обратно начисляване на ДДС.
  2. По отношение на стоките, които продавате на лица в САЩ, не начислявате ДДС. Понеже вече сме писали по въпроса, съветваме Ви да прочетете статията ни на този линк.

Sales tax

Sales tax е другият вид данък, който трябва да имате предвид при продажбата на лица в САЩ. Неговият размер варира според вида на стоката, която продавате. Освен това, размерът се определя не на федерално, а на щатско ниво. Това означава, че данъкът ще бъде различен за клиенти, който се намират в различните щатове. Това обаче не бива да Ви притеснява, защото Etsy автоматично изчислява размера на данъка във всеки отделен случай, а след това го събира и заплаща от Ваше име.
Справките и извлеченията, които получавате от Etsy, съдържат информация относно удържания sales tax.

Осигуровки при доходи от Etsy

Дейността по продажба в Etsy е осигурителна.

Ако я упражнявате като едноличен търговец, то тогава ще бъдете самоосигуряващо се лице. В седемдневен срок от започването на дейност имате задължение да подадете декларация за започване на дейност пред НАП. Освен това, ще имате задължение ежемесечно да подавате декларация по образец и да заплащате за своя сметка здравноосигурителните вноски.

Ако извършвате дейността чрез търговско дружество, имате избор. Можете да се осигурявате по договор за управление и контрол, по който получавате възнаграждение от дружеството. По-разпространеният вариант обаче е да не получавате възнаграждение и да се осигурявате като самоосигуряващо се лице. В този случай важи казаното по горе за едноличния търговец.

Във всеки случай, ще имате нужда от счетоводител, който, освен всичко останало, ще Ви помогне и с избора на оптимален вариант за осигуряване.

Други материали от блога на Tax Monkey

Ако тази статия е била интересна за Вас, вероятно бихте разгледали и следните други сходни материали от блога ни:

Ако статията Ви е била полезна, споделете:

За автора:

Стефан е член на екипа на Tax Monkey от юни, 2022. Той ни помага с... всичко, за което сме му изключително благодарни.

Свържете се с нас